Documenten

Op deze pagina vindt u een aantal documenten die meer informatie geven over het functioneren van het Ondernemersfonds Delft.

Ondernemersfonds Delft - jaarrekening 2020
26.4.2021

Ondernemersfonds Delft - jaarrekening 2019
3.8.2020

Ondernemersfonds Delft - jaarrekening 2018
15.4.2019 

Ondernemersfonds Delft - jaarrekening 2017
25.10.2018 - Accountantskantoor Helder Controle heeft de jaarrekening 2017 van Stichting Ondernemersfonds Delft gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over 2017.

Convenant Ondernemersfonds Delft 2018
02.07.2018 - De gemeente en het Ondernemersfonds Delft hebben de afspraken voor de periode vanaf 2018 vastgelegd in een convenant.

Rapport evaluatie Ondernemersfonds Delft oktober 2017
16.11.2017 - In de afgelopen maanden is het functioneren van het Ondernemersfonds  geevalueerd door het onderzoeksbureau Stadskracht. De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in het rapport 'Evaluatie Ondernemersfonds Delft'.

Ondernemersfonds Delft - jaarrekening 2016
24.08.2017 - Accountantskantoor Helder Controle heeft de jaarrekening 2016 van Stichting Ondernemersfonds Delft gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016.

Ondernemersfonds Delft - jaarrekening 2015
20.09.2016 - Accountantskantoor Helder Controle heeft de jaarrekening 2015 van Stichting Ondernemersfonds Delft gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015.

Ondernemersfonds Delft - jaarrekening 2014
10.09.2015 - Accountantskantoor Helder Controle heeft de jaarrekening 2014 van Stichting Ondernemersfonds Delft gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014.

Ondernemersverenigingen en de btw
10.10.2014
Het Ondernemersfonds Delft werkt samen met ondernemersverenigingen in de verschillende gebieden van de stad. We krijgen af en toe vragen over hoe deze ondernemersverenigingen om moeten gaan met de btw.

Ondernemersfonds Delft - jaarrekening 2013
17.09.2014 - Accountantskantoor Helder Controle heeft de jaarrekening 2013 van Stichting Ondernemersfonds Delft gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013.

Convenant Ondernemersfonds Delft 2014-2019
02.01.2014 - De gemeente en het Ondernemersfonds Delft hebben de afspraken voor de periode 2014-2019 vastgelegd in een convenant.

Rapportage evaluatie Ondernemersfonds Delft oktober 2013
18.10.2013 - Het Ondernemersfonds Delft bestaat eind 2013 drie jaar. In de afgelopen maanden is het functioneren van het Ondernemersfonds  geevalueerd door het onderzoeksbureau BRO. De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in het rapport 'Delft, evaluatie Ondernemersfonds'.

Ondernemersfonds Delft - jaarrekening 2012
04.10.2013 - Accountantskantoor Helder Controle heeft de jaarrekening 2012 van Stichting Ondernemersfonds Delft gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012.

Ondernemersfonds Delft - jaarrekening 2011
09.11.2012

Convenant Ondernemersfonds Delft 2011-2013
16.12.2010 - De gemeente en het Ondernemersfonds Delft hebben de afspraken voor de periode 2011-2013 vastgelegd in een convenant.

Statuten Ondernemersfonds Delft
10.12.2010

Notitie: Naar een Ondernemersfonds Delft
01.06.2010

 

Deel: