Werkgebieden

De stad is verdeeld in logisch samenhangende werkgebieden, bijvoorbeeld 'Binnenstad' en 'Schieoevers'. De gebieden sluiten op elkaar aan, en elke ondernemer zit dus automatisch in één zo’n werkgebied.

We hanteren de volgende werkgebieden:

Het fonds heeft per werkgebied één 'contractpartner', in de regel een ondernemersvereniging. Die contractpartner moet democratisch gestructureerd zijn en toegankelijk zijn voor elke belastingplichtige in het werkgebied. De discussie over wat er met het geld moet gebeuren, wordt in die vereniging gevoerd. Op plaatsen waar nog geen vereniging of andere democratische structuur is, spant het bestuur van het fonds zich samen met de ondernemers ter plekke in om er een van de grond te krijgen. 

Deel: