Ondernemersfonds Delft

Het Ondernemersfonds Delft biedt financiële ondersteuning aan ondernemers die gezamenlijk een project willen uitvoeren om hun gebied of de stad schoner, veiliger en gezelliger te maken. Het fonds werkt stadsbreed, maar wel volgens een gebiedsgerichte aanpak. Ondernemersverenigingen in de gebieden kunnen aanvragen bij het fonds indienen. Als het bestuur akkoord gaat met de aanvraag, kan de ondernemersvereniging het project uitvoeren. Na afloop van het project kan een declaratie bij het fonds worden ingediend.