Organisatie

De stichting Ondernemersfonds Delft heeft een bestuur dat is samengesteld uit ondernemers en hun vertegenwoordigers, uit verschillende gebieden en sectoren in de stad.

Het fondsbestuur

  • René Dings (voorzitter)
  • Rob van Pelt (penningmeester)
  • Peter van Hemmen
  • Matthijs Stoffer
  • Arjan Steendam
  • Corné van Kapel
  • Dingeman Leijdens

Fondsmanager

Het bestuur wordt ondersteund door fondsmanager Marja Keizer.

Adviesraad

Het Ondernemersfonds Delft heeft een Adviesraad die bestaat uit vertegenwoordigers van de gebieden die een trekkingsrecht hebben in het fonds. De Adviesraad vormt een belangrijk klankbord voor het bestuur en biedt de gebiedsvertegenwoordigers de gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen. De Adviesraad komt tweemaal per jaar bijeen.

Deel: