Delftse Hout/A13

Alle zakelijke OZB betalers (ondernemers, verenigingen en instellingen) zijn welkom om mee te praten en ideeën aan te dragen. Aanmelden kan met het aanvraagformulier lidmaatschap (te downloaden).

Vergaderingen in 2023 Ondernemersvereniging Delftse Hout
Zie vergaderschema onderaan deze pagina (te downloaden).

Ledenbijeenkomsten

De ondernemersvereniging organiseert 2x per jaar een ledenbijeenkomst. In het voorjaar de Algemene Ledenvergadering (in 2023 is dat op donderdag 20 april) en in het najaar een tweede ledenbijeenkomst.  In 2023 wordt op 26 oktober met de leden het 10-jarig bestaan van de ondernemersvereniging gevierd.

Projectaanvragen kunnen tot zaterdag 9 september 2023 per e-mail bij het secretariaat (secretariaat@ovdelftsehout.nl) worden ingediend.

Contact

Vragen? Mail naar het secretariaat Ondernemersvereniging Delftse Hout: secretariaat@ovdelftsehout.nl

Downloads

Deel: