Vrijenban Wippolder

De ondernemers in Vrijenban Wippolder zijn heel actief en de samenwerking tussen de ondernemers leidt tot een gevarieerde lijst met projecten. Alle zakelijke OZB betalers (ondernemers, verenigingen en instellingen) zijn welkom om mee te praten en ideeën aan te dragen. Aanmelden kan met het aanvraagformulier lidmaatschap (te downloaden). 


Vergaderingen in 2022 van Ondernemersvereniging Vrijenban Wippolder

  • Bestuursvergadering 14 maart 2022
  • 1e ALV-vergadering 23 maart 2022
  • Bestuursvergadering 21 juni 2022
  • 2e ALV-vergadering 27 juni 2022
  • Bestuursvergadering 6 september 2022
  • 3e ALV-vergadering 14 september 2022
  • Bestuursvergadering 8 november 2022
  • 4e ALV-vergadering 14 november 2022

Alle bestuursvergaderingen starten om 13.30 uur en vinden plaats in Hampshire Hotel Delft Centre. 

Alle ALV-vergaderingen starten (indien mogelijk) om 18.00 uur, op een wisselende locatie met een eenvoudige maaltijd. De volgende ALV vindt ONLINE of LIVE plaats op: Woensdag 23 maart 2022.             

Leden ontvangen een uitnodiging voor deelname per e-mail (met behulp van een agendaverzoek). Ben je geen lid en wil je toch deelnemen, stuur een e-mail naar: secretariaat@vrijenbanwippolder.nl.

Contactpersoon

Vragen? Mail naar het secretariaat Ondernemersvereniging Vrijenban Wippolder:                     secretariaat@vrijenbanwippolder.nl                                                                                                                   

Meer informatie: www.vrijenbanwippolder.nl

Te downloaden

           


Deel: