Vrijenban Wippolder

De ondernemers in Vrijenban Wippolder zijn heel actief en de samenwerking tussen de ondernemers leidt tot een gevarieerde lijst met projecten. Alle zakelijke OZB betalers (ondernemers, verenigingen en instellingen) zijn welkom om mee te praten en ideeën aan te dragen. Aanmelden kan met het aanvraagformulier lidmaatschap (te downloaden). 


Vergaderingen in 2019 van Ondernemersvereniging Vrijenban Wippolder

  • Bestuursvergadering 6 februari 2019
  • 1e ALV-vergadering 19 maart 2019
  • Bestuursvergadering 24 april 2019
  • 2e ALV-vergadering 29 mei 2019
  • Bestuursvergadering 28 augustus 2019
  • 3e ALV-vergadering 18 september 2019
  • Bestuursvergadering 30 oktober 2019
  • 4e ALV-vergadering 19 november 2019                                                                                                          Alle bestuursvergaderingen zijn vanaf 14.00 uur. ALV-vergaderingen starten om 18.30 uur, op een wisselende locatie met een eenvoudige maaltijd.                                             

Algemene Ledenvergadering

De volgende Algemene Ledenvergadering vindt plaats op woensdag 29 mei 2019. Locatie: Pieter van Foreest; De Bieslandhof, Beukenlaan 2. Vanaf 18.30 uur is er een maaltijd en om 19.00 uur start de vergadering. Projectaanvragen kunnen tot 15 mei per e-mail bij het secretariaat(secretariaat@vrijenbanwippolder.nl) worden ingediend. Maak hierbij gebruik van het te downloaden projectaanvraagformulier gebied Vrijenban Wippolder.

Contactpersoon

Vragen? Mail naar het secretariaat Ondernemersvereniging Vrijenban Wippolder:                     secretariaat@vrijenbanwippolder.nl                                                                                                                   

Meer informatie: www.vrijenbanwippolder.nl

Te downloaden

Deel: