Gebied015 Stadsbreed

Met ingang van september 2015 is Stadsbreed (Gebied015) actief binnen het Ondernemersfonds Delft. Sinds december 2016 is Stadsbreed een stichting en hierin zitten de voorzitters van alle werkgebieden van Delft. Stichting Stadsbreed denkt na over projecten die het niveau van de gebieden overstijgen en effect hebben voor de hele stad. Aanvragen voor financiële ondersteuning van stadsbrede activiteiten en initiatieven vanuit het Ondernemersfonds Delft kunnen bij Stichting Stadsbreed (Gebied015) worden ingediend.

Voor 2024 zijn de vergaderingen, waarin projecten worden behandeld, op:

  •  10 januari (uiterste inleverdatum voor projectaanvragen 20 december 2023)
  •  17 april (uiterste inleverdatum voor projectaanvragen 28 maart 2024)
  •  26 juni (uiterste inleverdatum voor projectaanvragen 6 juni 2024)
  •  25 september (uiterste inleverdatum voor projectaanvragen 4 september 2024)

Onderaan deze pagina vind u een projectaanvraagformulier waarmee u uw aanvraag bij Stichting Stadsbreed (Gebied015) kunt indienen. Deze dient minimaal 3 weken voor de vergadering in ons bezit te zijn daar anders uw aanvraag doorschuift naar de volgende vergadering.

Contactpersonen

Vragen? Mail naar het secretariaat van Stadsbreed: stadsbreed@ondernemersfondsdelft.nl

Jos de Mooij (voorzitter)

Download

Deel: