Binnenstad

De Stichting Bestuurlijk Overleg Binnenstad (kortweg BOB) is het overlegorgaan voor alle ondernemers (detaillisten, horeca en ZZP’ers) in de Delftse binnenstad en het aangrenzende stationsgebied. Wij proberen onze gezamenlijke belangen zo goed mogelijk te behartigen bij andere belanghebbende partijen en streven naar een zo gastvrij mogelijke en gezellige binnenstad voor onze gasten.

Wat is het BOB?
Het BOB werkt onder meer aan:

 • versterking en verdieping van de samenwerking met ondernemers;
 • vervulling -samen met de Stichting Centrum management Delft (SCMD)- van de rol verbinder/bruggenbouwer in de binnenstad 
 • de inzet op gezamenlijke acties met en voor ondernemers in de binnenstad;
 • het laten aanbrengen van sfeerverlichting in de binnenstad;
 • goede vertegenwoordiging van alle winkelstraten en –pleinen door middel van straatvertegenwoordigers (onze oren en ogen in de binnenstad)

Het bestuur van het BOB bestaat uit afgevaardigden van alle deel(winkel)gebieden. Wij werken samen met de bestaande winkeliers- en ondernemersverenigingen, Afdeling Delft van  Koninklijke Horeca Nederland, de Stichting Centrum Management Delft (SCMD), Delft Marketing, het Platform Bezoekerseconomie Delft, het hoteloverleg en de gemeente Delft. 

Vergaderschema 2024
De vergaderingen van het BOB vinden plaats op de eerste maandag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur in het Stads-Koffyhuis aan de Oude Delft. 

 • maandag 12 februari 2024
 • maandag 4 maart 2024
 • maandag 6 mei 2024
 • maandag 3 juni 2024
 • maandag 1 juli 2024
 • maandag 2 september 2024
 • maandag 7 oktober 2024
 • maandag 4 november 2024
 • maandag 2 december 2024

Bestuur

Contact
Vragen? Mail naar het secretariaat van het BOB: secretaris@bobdelft.nl

Overige informatie

Deel: