Binnenstad

De Stichting Bestuurlijk Overleg Binnenstad (kortweg BOB) is het overlegorgaan voor alle ondernemers (detaillisten, horeca en ZZP’ers) in de Delftse binnenstad en het aangrenzende stationsgebied. Wij proberen onze gezamenlijke belangen zo goed mogelijk te behartigen bij andere belanghebbende partijen en streven naar een zo gastvrij mogelijke en gezellige binnenstad voor onze gasten.

Wat is het BOB?
Het BOB werkt onder meer aan:

 • versterking en verdieping van de samenwerking met ondernemers;
 • vervulling -samen met de Stichting Centrum management Delft (SCMD)- van de rol verbinder/bruggenbouwer in de binnenstad 
 • samenwerking met andere belanghebbenden in de binnenstad; 
 • de inzet op gezamenlijke acties met en voor ondernemers in de binnenstad;
 • het plaatsen van bloembakken aan lantaarnpalen en bruggen;
 • het laten aanbrengen van sfeerverlichting in de binnenstad;
 • goede vertegenwoordiging van alle winkelstraten en –pleinen door middel van straatvertegenwoordigers (onze oren en ogen in de binnenstad);
 • het BOB onderschrijft de Nota Binnenstad Vitaal & Gastvrij (2020) en de Visie Platform Toerisme Delft (2030)

Citaat uit de nota Binnenstad Vitaal & Gastvrij (2020): "De visie voor de binnenstad leidt tot de concrete doelstelling de bezoekersfunctie te versterken en daarmee de verdiencapiciteit van de stad te vergroten. Dat wil zeggen: meer bezoekers die langer blijven, hogere bestedingen en hogere waardering".

Citaat uit de Visie Platform Toerisme Delft 2030: "Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen in Delft in 2030 de vruchten plukt van onze bezoekerseconomie. Op naar 2030. Op naar een evenwichtige, robuuste en verantwoorde bezoekerseconomie".

Het bestuur van het BOB bestaat uit afgevaardigden van alle deel(winkel)gebieden. Wij werken samen met de bestaande winkeliers- en ondernemersverenigingen, Afdelin Delft van  Koninklijke Horeca Nederland, de Stichting Centrum Management Delft (SCMD), Delft Marketing, het Platform Bezoekerseconomie Delft, het hoteloverleg en de gemeente Delft. Elk jaar wordt een jaarplan en een begroting gemaakt. De inkomsten van het BOB bestaan voornamelijk uit bijdragen van de Stichting Ondernemersfond Delft (trekkingsrechten binnenstad).

Vergaderschema 2024
De vergaderingen van het BOB vinden plaats op de eerste maandag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur in het Stads Koffyhuis aan de Oude Delft. .

 • maandag 8 januari 2024
 • dinsdag 5 februari 2024
 • maandag 4 maart 2024
 • dinsdag 1 april 2024
 • maandag 6 mei 2024
 • dinsdag 3 juni 2024
 • maandag 1 juli 2024
 • dinsdag 2 september 2024
 • maandag 7 oktober 2024
 • dinsdag 4 november 2024
 • maandag 2 december 2024

Bestuur

 • voorzitter: Arjan Steendam (Steendam herenmode, Strellson Delft en  Blousem, voorzitter@bobdelft.nl)
 • secretaris: Ferry van Winden (Stads Koffyhuis, Oude Delft, info@bobdelft.nl
 • penningmeester: penningmeester@bobdelft.nl 
 • leden: Iris Bourne (strategisch centrummanager SCMD), Esther van Luin (Les Gâteaux), Jeroen Spierings (Restaurant LEF), Jarl Broekhuizen (Restaurant Sevenhills Delft), Erik Hossen (communitymanager SCMD), Floor Meeuwisse (Belgisch Bier Café Belvédère Delft).

Contact
Vragen? Mail naar het secretariaat van het BOB: secretaris@bobdelft.nl

Overige informatie

Deel: