Binnenstad

De Stichting Bestuurlijk Overleg Binnenstad (kortweg BOB) is het overlegorgaan voor alle ondernemers (detaillisten, horeca en ZZP’ers) in de Delftse binnenstad en het aangrenzende stationsgebied. Wij proberen onze gezamenlijke belangen zo goed mogelijk te behartigen bij andere partijen en streven naar een zo goed en gezellig mogelijke binnenstad voor onze gasten.

Wat is het BOB?
Het BOB werkt onder meer aan:

 • samenwerking tussen ondernemers;
 • sfeerverlichting in de binnenstad; 
 • samenwerking met andere belanghebbenden in de binnenstad door samenwerking met de Stichting Centrummanagement Delft (SCMD); 
 • acties voor ondernemers in de binnenstad;
 • bloembakken aan lantaarnpalen en bruggen (in samenwerking met de Stichting Ondernemersfonds Delft);
 • goede vertegenwoordiging van alle winkelstraten en –pleinen door middel van straatvertegenwoordigers (onze oren en ogen).

Het bestuur van het BOB bestaat uit afgevaardigden van alle deel(winkel)gebieden. Wij werken samen met de bestaande winkeliers- en ondernemersverenigingen, Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Delft, de Stichting Centrum Management Delft (SCMD), Delft Marketing, het Platform Toerisme Delft en de gemeente Delft. Elk jaar wordt een jaarplan en een begroting gemaakt. De inkomsten van het BOB bestaan voornamelijk uit bijdragen van de Stichting Ondernemersfond Delft (trekkingsrechten binnenstad).

Vergaderschema 2022
De vergaderingen van het BOB worden – als het kan – gehouden op de eerste maandagochtend van de maand van 10.00 tot 11.30 uur in het Stads Koffyhuis aan de Oude Delft. Bij vakanties of feestdagen wordt de vergadering een week verschoven. In augustus is er geen vergadering. De geplande data tot en met december 2022 zijn op maandag of dinsdag.

 • maandag 10 januari 2022 (de eerste maandag valt in de kerstvakantie)
 • dinsdag 8 februari 2022
 • maandag 7 maart 2022
 • dinsdag 5 april 2022
 • maandag 9 mei 2022 (de eerste maandag valt in de meivakantie)
 • dinsdag 7 juni 2022 (de maandag is tweede Pinksterdag)
 • maandag 4 juli 2022
 • dinsdag 6 september 2022
 • maandag 3 oktober 2022
 • dinsdag 8 november 2022
 • maandag 5 december 2022

De vergaderingen zijn openbaar en meedenken en -doen wordt op prijs gesteld.

​​​​​​​Bestuur

 • voorzitter: Herman Weyers (Vermeer Centrum Delft, voorzitter@bobdelft.nl)
 • secretaris: Ferry van Winden (Stads Koffyhuis, Oude Delft, info@bobdelft.nl
 • penningmeester: Alex van Leeuwen (penningmeester@bobdelft.nl
 • leden: Chantal Kouwenhoven (Hotel Johannes Vermeer, Molslaan), Esther van Luin (Les Gateaux, Vrouw Juttenland), Jeroen Spierings (Restaurant LEF, Doelenplein), Arjan Steendam (Steendam Herenmode, Wijnhaven), Jarl Broekhuizen (Restaurant Sevenhills, Achterom)

Contact
Ons secretariaat is te bereiken via info@bobdelft.nl 

Overige informatie

Deel: