Binnenstad

Namens de ondernemers uit binnenstad Delft verzorgt Stichting Bestuurlijk Overleg Binnenstad (BOB) de aanvragen voor de ondernemers in het centrum. In het bestuur van het BOB nemen alle afgevaardigden van alle winkelgebieden, detailhandel en horeca zitting met als doel alle leden die bijdragen aan het Ondernemersfonds te vertegenwoordigen.


De visie van het BOB is om namens alle ondernemers in de binnenstad één vuist te maken. Doel is om een optimaal ondernemersklimaat na te streven voor de detailhandel en horeca in de binnenstad. Dit wordt bewerkstelligd volgens de pijlers:

 1. Samenwerking met ondernemers onderling: 'business-to-business'
 2. Activiteiten gericht op de bezoeker van de binnenstad: 'business-to-consumer'
 3. Belangenbehartiging namens ondernemers: 'ondernemersbelang'
 4. Het meten van effecten: 'meten is weten'
 5. Optimaal omgaan met financiën: 'cofinanciering'
 6. Lange termijn visie en partnerschap: 'bestuursbeleid'

Het bestuur bepaalt per jaar de doelen per pijler. Zodoende werkt BOB op basis van deze pijlers met een jaarplan en bijbehorend jaarbegroting. Iedere pijler kent zijn eigen budget. Binnen deze budgetten is ruimte (weliswaar beperkt) voor losse vragen en initiatieven.

Een Ondernemersfondsaanvraag doen via BOB?

U heeft een idee, activiteit, evenement en/of project in de binnenstad en zoekt funding? Dan is een aanvraag bij het BOB mogelijk. De besluitvorming voor het al dan niet goedkeuren voor een aanvraag verloopt als volgt:

 • Stap 1: uw aanvraag komt binnen via ons secretariaat info@bobdelft.nl
 • Stap 2: uw aanvraag wordt vervolgens door gezonden aan de BOB bestuursleden;
 • Stap 3: tijdens de BOB vergadering volgt een korte discussie en wordt aan de hand van stemmen besloten in hoeverre de aanvraag wordt gehonoreerd;
 • Stap 4: na afloop van de vergadering krijgt u per mail (via info@bobdelft.nl) de uitslag in combinatie met een telefonisch contact met de voorzitter.

Wij waarderen uw initiatief en aanvraag ten zeerste. U begrijpt dat onze middelen beperkt zijn, waardoor niet iedere aanvraag positief beoordeeld kan worden. Succesvolle aanvragen hebben groot draagvlak onder de ondernemers van binnenstad Delft.

Namens BOB,

David Lansen
​Voorzitter BOB

Het BOB vertegenwoordigt:

 1. Brabantse Turfmarkt Burgwal Samen (Maarten van Woerden)
 2. Koninklijke Horeca Nederland afdeling Delft e.o. (Chantal Kouwenhoven
 3. Poort van Delft (Ferry van Winden)
 4. Nieuwe Langendijk (Rogier Camijn)
 5. Winkeliersvereniging Breestraat Delft (Erwin Agterberg)
 6. Winkeliersvereniging De Klis (Esther van Luin)
 7. Winkeliersvereniging Zuidpoort (Jarl Broekhuizen)
 8. Oude Langedijk (Yvo Sonneveld)                            

Contact

Ons secretariaat is te bereiken via info@bobdelft.nl
Telefonisch kunt u ons bereiken via 06 16072432 (David Lansen)

Overige informatie

Handige link


Deel: