Verenigingen

Aanvragen kunnen uitsluitend door een collectief van ondernemers van een werkgebied worden ingediend.

Het Ondernemersfonds Delft stelt de volgende voorwaarden aan verenigingen die aanvragen indienen bij het fonds:
  • Het bestuur van de vereniging moet (jaarlijks) financiële verantwoording afleggen aan de leden van de vereniging.
  • Het Ondernemersfonds Delft behoudt zich het recht voor tot inzage in de (financiële) administratie van de vereniging.
  • Begroting en besluitvorming door het bestuur van de vereniging en de eventuele ALV over de besteding van de gelden uit het Ondernemersfonds Delft dienen vastgelegd te worden in een verslag van de bijeenkomsten. De vereniging zorgt ervoor dat een exemplaar van dit verslag wordt verstrekt aan haar achterban en aan de fondsmanager van het Ondernemersfonds Delft.
  • Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor toetsing aan regelgeving en benodigde vergunningen. Voor informatie hierover kan contact opgenomen worden met Sander den Hollander van Ondernemersplein gemeente Delft via sdhollander@delft.nl (zeg erbij dat het een project van het Ondernemersfonds betreft!).
  • Het bestuur van de vereniging informeert de belanghebbenden waaronder haar achterban, omwonenden en belanghebbenden over besluiten en plannen.
  • Het bestuur van de vereniging verstuurt minimaal één keer per jaar een nieuwsbrief en/of uitnodiging voor de ALV naar alle belanghebbenden. Tot de belanghebbenden behoren in ieder geval alle zakelijke ozb-betalers in het werkgebied van de vereniging. Het Ondernemersfonds kan voor dit doel jaarlijks een geactualiseerde adressenlijst aanleveren.
  • Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor reserveringen in het budget bij het aangaan van langlopende (financiële) verplichtingen.
Deel: