Hoe werkt het?

Het fonds is een financiële voorziening waarvoor ondernemers zelf betalen via een opslag op de OZB van niet-woningen en kent het principe 'voor en door ondernemers'. Met een budget van ongeveer 950.000 euro per jaar geeft het fonds een flinke impuls aan de samenwerking tussen het bedrijfsleven, instellingen en de overheid, én aan de economische ontwikkeling van de stad Delft.

Het Ondernemersfonds Delft werkt stadsbreed volgens een gebiedsgerichte aanpak, die de beste mogelijkheden biedt om de betrokkenheid van ondernemers goed te organiseren. Het fonds maakt gebruik van een systeem van trekkingsrechten. Daardoor kunnen gebieden waarin ondernemers zijn georganiseerd, zelf over hun eigen inleg beschikken.

Alleen ondernemersverenigingen in de gebieden die trekkingsgerechtigd zijn kunnen aanvragen bij het Ondernemersfonds indienen en deze link gebruiken. Dit kan telkens tot uiterlijk 7 werkdagen voor de volgende vergadering van het hoofdbestuur van Ondernemersfonds Delft. Tijdens deze bestuursvergadering toets het hoofdbestuur of de aanvraag voldoet aan de richtlijnen. Als het hoofdbestuur akkoord gaat met de aanvraag, kan de ondernemersvereniging het project uitvoeren. Na afloop van het project kan een declaratie (voorzien van facturen) bij het fonds worden ingediend. 

Overige aanvragers kunnen voor informatie en projectaanvragen de webpagina van de afzonderlijke gebieden bezoeken - te vinden onder 'Werkgebieden' links bovenaan - en daar een projectaanvraagformulier downloaden


Deel: