Declareren

Als het bestuur de aanvraag heeft goedgekeurd, kan de vereniging starten met de uitvoering van het project. Na afloop van het project kan een declaratie bij het fonds worden ingediend.

De factuur met betrekking tot het specifieke project wordt door de vereniging aan de leverancier voldaan. De vereniging  declareert de factuur per e-mail bij de fondsmanager onder vermelding van het registratienummer van de aanvraag en  de tegenrekening gegevens. De vereniging vermeldt hierbij of er in- of exclusief btw vergoed dient te worden.

De vereniging levert bij de declaratie ook een kort verslag met foto van het uitgevoerde project. Het Ondernemersfonds Delft kan dat verslag gebruiken om een bericht over het ondersteunde project te plaatsen op de eigen website en eventueel te delen via andere media.

Voor de uitbetaling gelden de volgende voorwaarden

  • het Ondernemersfonds Delft betaalt alleen aan de vereniging;
  • het Ondernemersfonds Delft vergoedt het gedeclareerde bedrag alleen op basis van facturen;
  • het Ondernemersfonds Delft vergoedt maximaal het bedrag van de (goedgekeurde) aanvraag - bij een hogere factuur is een aanvullende aanvraag nodig;


Deel: