Trekkingsrechten

Het fonds maakt gebruik van een systeem van trekkingsrechten. Daardoor kunnen gebieden waarin ondernemers zijn georganiseerd, zelf over hun eigen inleg beschikken.

Ieder jaar berekent het bestuur van het Ondernemersfonds Delft samen met de Afdeling Belastingen van de gemeente hoeveel geld er per werkgebied is opgebracht. Iedere vereniging krijgt te horen over welk jaarbudget ze kan beschikken. De vereniging krijgt geen contant geld in handen; het geld blijft in kas bij het fonds. De vereniging krijgt een 'trekkingsrecht' op het aandeel in het fonds. De verenigingen kunnen aanvragen indien met een bedrag van maximaal het voor hen beschikbare trekkingsrecht. Uitgekeerde bedragen worden in mindering gebracht op het trekkingsrecht.

De trekkingsrechtensystematiek blijkt in de praktijk een goede balans mogelijk te maken tussen enerzijds overzicht houden en administratieve ballast minimaliseren, en anderzijds optimale zeggenschap van de ondernemers over hun eigen middelen.

Ieder jaar komt er nieuw trekkingsrecht beschikbaar voor de gebiedsfondsen. De oudste trekkingsrechten worden het eerste besteed. De trekkingsrechten zijn voor een periode van twee jaar. Het bestuur van het Ondernemersfonds Delft besluit - na overleg met de Adviesraad - over de besteding van de bedragen die na twee jaar vrijvallen.

Het Ondernemersfonds Delft houdt de werkgebieden desgevraagd  op de hoogte van de omvang van de nog te besteden trekkingsrechten.

Deel: