Hanging baskets in de hele stad

Dit jaar zijn de hanging baskets met de rode en roze geraniums in de hele stad te bewonderen. De afgelopen jaren hebben de ondernemers in de verschillende wijken van de stad dit ieder voor hun eigen gebied geregeld, maar we hebben er nu voor gekozen om dit als stadsbreed project aan te pakken en centraal te coördineren. Dat biedt natuurlijk voordelen in de werkzaamheden en de kosten.

Met deze baskets bij alle entrees van Delft voelt iedere bezoeker zich welkom. Projectleider Jori Noordhoek heeft ervoor gezorgd dat - waar mogelijk - ook baskets worden opgehangen op doorgaande wegen. Het project is voor 25% gefinancierd door de gemeente Delft. Met deze hanging baskets ziet de hele stad er de komende zomer weer fleurig uit.