Gebiedsfonds Delft Technology Park

De Stichting Gebiedsfonds Delft Technology Park (SGDTP) is één van de tien werkgebieden van het Ondernemersfonds Delft. Het Ondernemersfonds Delft biedt financiële ondersteuning aan projecten die een positieve bijdrage leveren aan het ondernemersklimaat. Denk aan evenementen of projecten die bijfragen aan een prettigere omgeving of onderwerpen die relevant zijn voor meerdere bedrijven.  

Heb jij een project of evenement voor ondernemers  in het Campus gebied, Delftechpark of Schoemakersplantage?                                                                             

Het gebiedsfonds hanteert, naast de uitgangspunten van het Ondernemersfonds Delft, de volgende 5 speerpunten. Dat betekent niet dat een aanvraag aan alle speerpunten moet voldoen. Het kunnen er één of meerdere zijn die van toepassing zijn in de beoordeling.

  • Human Capital
  • Innovatie 
  • Leefomgeving &Duurzaamheid
  • Mobiliteit                                                                                                                                                                    Wilt u hierover inhoudelijk meer weten? Klik dan op deze link  

Het gebiedsfonds initieert, ondersteunt en ontwikkelt initiatieven die bijdragen aan de samenwerking tussen bedrijven, instellingen en overheid. De focus daarbij ligt op de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de stad Delft. Het gebiedsfonds is daarvoor bereid tot nauwe samenwerking met de collega-fondsen en politiek, economische en maatschappelijke krachten binnen de stad Delft die een soortgelijk doel nastreven.

Voor het gebied TU Delft Campus, Delftechpark en Schoemakerplantage is de Stichting Gebiedsfonds Delft Technology Park (SGDTP) actief (voorheen Gebied 11). In de stichting zijn o.a. vertegenwoordigd: Delftech Park, Technostarters Delft Vastgoed BV (TDVG), TNO Delft en TU Delft.

Projectaanvragen

Een plan of initiatief kunt u - met gebruik van het hieronder te downloaden aanvraagformulier - voorleggen aan het bestuur. Inzendtermijn: uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de bestuursvergadering van SGDTP naar secretariaat@sgdtp.nl

Bestuursvergaderingen

  • Woensdag 14 juni 2023 (uiterste inzenddatum projectaanvragen: 31 mei)
  • Woensdag 27 september 2023 (uiterste inzenddatum projectaanvragen: 13 september)
  • Woensdag 29 november 2023 (uiterste inzenddatum projectaanvragen: 15 november)

Downloads

Deel: