Delft Technology Park

Alle ondernemers (zakelijke OZB-betalers) zijn welkom om mee te praten en ideeën aan te dragen. Dit kan door het sturen van een e-mail naar het secretariaat van het gebiedsfonds: secretariaat@sgdtp.nl

Speerpunten Gebiedsfonds Delft Technology Park (SGDTP)                                                                                                   

Het gebiedsfonds hanteert, naast de uitgangspunten van het Ondernemersfonds Delft, de volgende 5 speerpunten. Dat betekent niet dat een aanvraag aan alle speerpunten moet voldoen. Het kunnen er één of meerdere zijn die van toepassing zijn in de beoordeling.

  • Human Capital
  • leefomgeving
  • Innovatie 
  • Duurzaamheid
  • Mobiliteit                                                                                                                                                                     Wilt u hierover inhoudelijk meer weten? Klik dan op dezelink  

Het gebiedsfonds initieert, ondersteunt en ontwikkelt initiatieven die bijdragen aan de samenwerking tussen bedrijven, instellingen en overheid. De focus daarbij ligt op de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de stad Delft. Het gebiedsfonds is daarvoor bereid tot nauwe samenwerking met de collega-fondsen en politiek, economische en maatschappelijke krachten binnen de stad Delft die een soortgelijk doel nastreven.

Voor het gebied TU Delft Campus, Delftechpark en Schoemakerplantage is de Stichting Gebiedsfonds Delft Technology Park (SGDTP) actief (voorheen Gebied 11). In de stichting zijn o.a. vertegenwoordigd: Delftech Park, Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland, Technostarters Delft Vastgoed BV (TDVG), TNO Delft en TU Delft.

Projectaanvragen

Een plan of initiatief kunt u - met gebruik van het hieronder te downloaden aanvraagformulier - voorleggen aan het bestuur. Inzendtermijn: uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de bestuursvergadering van SGDTP.

Bestuursvergaderingen

  • Dinsdag 22 februari 2022  (uiterste inzenddatum projectaanvragen: 8 februari)
  • Dinsdag 17 mei 2022 (uiterste inzenddatum projectaanvragen: 3 mei)
  • Dinsdag 30 augustus 2022 (uiterste inzenddatum projectaanvragen: 16 augustus)
  • Dinsdag 15 november 2022 (uiterste inzenddatum projectaanvragen: 1 november)

Downloads

Deel: