Delft Technology Park

Alle ondernemers (zakelijke OZB-betalers) zijn welkom om mee te praten en ideeën aan te dragen. Dit kan door het sturen van een e-mail naar het secretariaat van het gebiedsfonds: secretariaat@sgdtp.nl

Speerpunten Gebiedsfonds Delft Technology Park                                                                                                    

Het gebiedsfonds hanteert, naast de uitgangspunten van het Ondernemersfonds Delft, de volgende 4 speerpunten:

  • Mobiliteit
  • Duurzaamheid
  • Innovatie & kennisvalorisatie
  • Leefomgeving                                                                                                                                                                           

Het gebiedsfonds initieert, ondersteunt en ontwikkelt initiatieven die bijdragen aan de samenwerking tussen bedrijven, instellingen en overheid. De focus daarbij ligt op de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de stad Delft. Het gebiedsfonds is daarvoor bereid tot nauwe samenwerking met de collega-fondsen en politiek, economische en maatschappelijke krachten binnen de stad Delft die een soortgelijk doel nastreven.

Voor het gebied TU Delft Campus, Delftechpark en Schoemakerplantage is de Stichting Gebiedsfonds Delft Technology Park (SGDTP) actief (voorheen Gebied 11). In de stichting zijn o.a. vertegenwoordigd: Delftech Park, Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland, Technostarters Delft Vastgoed BV (TDVG), TNO Delft en TU Delft.

Projectaanvragen

Een plan of initiatief kunt u - met gebruik van het hieronder te downloaden aanvraagformulier - voorleggen aan het bestuur. Inzendtermijn: uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de bestuursvergadering van SGDTP.

Bestuursvergaderingen

  • Dinsdag 2 februari 2021  (uiterste inzenddatum projectaanvragen: 20 januari)
  • Dinsdag 18 mei 2021 (uiterste inzenddatum projectaanvragen: 4 mei)
  • Dinsdag 7 september2021 (uiterste inzenddatum projectaanvragen: 24 augustus)
  • Dinsdag 16 november 2021 (uiterste inzenddatum projectaanvragen: 2 november)

Downloads

Deel: