Urban Fitness - openbare beweegtuin

In samenwerking met ondernemersverenging Vrijenban/Wippolder is er een beweegtuin gerealiseerd op het openbare terrein bij Hampshire Hotel-Delft Centre. De openbare 'Urban Fitness' is vrij te gebruiken door bewoners, passanten, scholen en bedrijven.

Het hotel en de ondernemersvereniging denken dat hiermee een mooie bijdrage wordt aan de leefbaarheid in de wijk. Tevens is dit een veilige plek om in de avonduren te sporten. Er is voldoende licht op het terrein en er is in het hotel altijd een medewerker aanwezig als aanspreekpunt.

De Urban Fitness werd op 7 november 2017 feestelijk geopend in bijzijn van de ondernemers uit de wijk en andere belangstellenden. Sportschool Queens gaf een demonstratie om de mogelijkheden met deze apparaten te tonen.