Stadsgesprekken - welke stad willen we van Delft maken?

TOPdelft heeft een serie stadsgesprekken georganiseerd. De stadsgesprekken gaan over grote actuele vraagstukken van Delft. De kernvraag is welke stad we van Delft willen maken. 

Voor twee van de stadsgesprekken is ondersteuning vanuit het Ondernemersfonds gevraagd.

Samenwerking Gemeente en TU Delft

Op 5 juli 2017 was een stadsgesprek met burgemeester Marja van Bijsterveldt en Tim van der Hagen, voorzitter van het College van Bestuur van de TU Delft. Zij vertelden over hun samenwerkingsagenda. De gemeente en de TU hebben in november een convenant gesloten. Drie thema’s van dit convenant zijn in de afgelopen maanden door themagroepen opgepakt. Uit dit Stadsgesprek over structurele samenwerking tussen de TU Delft en gemeente Delft bleek bovenal dat de twee organisaties elkaar steeds beter weten te vinden. De gezamenlijke verkenning van gedeelde én complementaire opgaven op sociaal, economisch en ruimtelijk vlak moet gaan leiden tot een sterkere samenhang in beleid en uitvoering van beide partijen. Er waren deze avond 130 mensen aanwezig.

Bekijk het verslag van deze avond.

De toekomst van Schieoevers

Op 8 november 2017 was een stadsgesprek met Gilbert Bal, René Kluft, Joris Kleinveld en Gido ten Dolle. Dit stadsgesprek ging over de toekomst van de Schieoevers. Het gebied Schieoevers is het grootse bedrijvenventerrein (ruim 100 ha) van Delft. In de Kadernota wordt dit gebied aangewezen om er een deel van de omvangrijke Delftse woningbouwtaakstelling (15.000 woningen) te realiseren. De Kadernota stelt ook dat Delft High Tech Capital van Nederland moet worden. In de uitwerking van het convenant tussen de gemeente en de TU wordt voor de Schieoevers daarom ook ingezet op de (kennisintensieve) maakindustrie.
De Bedrijvenkring Schieoevers (BKS) had Roots Beleidsadvies gevraagd verschillende scenario’s voor de ontwikkeling van Schieoevers te maken, uitmondend in een visie. Op het stadsgesprek heeft Gilbert Bal de scenario’s en de visie gepresenteerd. Daarnaast zijn enkele inleiders uitgenodigd vanuit de kring van ondernemers en de TU om commentaar te geven. Er waren deze avond 80 mensen aanwezig.

Bekijk het verslag van deze avond.