Ondernemers investeren in gastvrijheid en bereikbaarheid

Delftse ondernemers investeren samen in een gastvrij en bereikbaar Delft Zuid. Delft Zuid betreft het gebied van de TU-Campus, Delftechpark en Technopolis. Dit uitgestrekte gebied groeit de komende jaren nog in bedrijvigheid en aantallen werknemers.

Op vrijdag 28 november 2014 zijn een aantal maatregelen rondom de gastvrije bereikbaarheid van Delft Zuid officieel gelanceerd. Dit gebeurde door Lennart Harpe (wethouder Gemeente Delft), Anka Mulder (lid College van Bestuur TU Delft) en Frank Bazelmans (vertegenwoordiger namens het Ondernemersfonds-werkgebied 11: OFD11).

De ondernemers uit het gebied (OFD11) investeren in een aantal maatregelen om een bijdrage te leveren in de gastvrije bereikbaarheid van het hele gebied. Ze doen dit met ondersteuning uit het Ondernemersfonds Delft. Er wordt in eerste instantie ingezet op deelfietsen (30), e-fietsen (17), e-scooters (8), e-shuttles (3), en mobiliteitskaarten. Ook komt er bereikbaarheidsinformatie met een reserveringsportal via een app. Alles is gericht op de werknemers en bezoekers van het gebied, zowel voor korte afstanden onderling als naar bijvoorbeeld station Delft-Zuid of de wat langere woon-werkafstanden tot 10 kilometer.

Het maatregelenpakket is een uitwerking van een proces dat opgestart is door de gemeente Delft, Stadsgewest Haaglanden, TU Delft als penvoerder en Advier. Een aanpak onder de noemer BeterBenutten Haaglanden SlimWerkenSlimReizen. Het heeft geleid tot een collectieve investering in maatregelen vanuit het OFD11 voor het komende jaar. Zij zetten in op een gastvrije bereikbaarheid over reeds bestaande infrastructuur zonder een extra druk op de toegangswegen en met zo min mogelijk uitstoot. Oftewel meer met zero emissie.

De maatregelen zijn zo lokaal mogelijk georganiseerd. De uitvoering gaat onder het label Link2D.nl. Daarachter zitten weer de afzonderlijke leveranciers van maatregelen als sQoot (e-fietsen en e-scooters), DAM (e-shuttles), Skopei (software en deelfietsen) en MobilityMixx (mobiliteitskaarten).

e-scooters