Netwerkbijeenkomst ‘Duurzame zaken’

The Green Village was op maandag 24 september 2018 de plek voor ondernemers om samen te komen rondom het thema duurzaamheid. Delft.business stelde samen met gemeente Delft en Gebiedsfonds Delft Technology Park een mooi programma samen inclusief een rondleiding door studenten door The Green Village, een proeftuin en openluchtlaboratorium voor experimenten met nieuwe technologieën voor de woon- en leefomgeving, op de campus van de TU Delft.

Nico Jouwe, gespreksleider van deze bijeenkomst, nodigde allereerst Serge Santoo, marketing- en communicatiemanager van The Green Village, uit om te vertellen over de samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers. En het belang van vrij experimenteren zonder de beperkingen van wet- en regelgeving. Vervolgens pakte Jos de Mooij, van Gebiedsfonds Delft Technology Park, het stokje over om uitleg te geven over de rol en de ideeën van het Gebiedsfonds, de vraag om elkaar binnen het gebied beter te leren kennen en een oproep te doen aan ondernemers om plannen in te dienen die gezamenlijk gefinancierd zouden kunnen worden. Stephan Brandligt, wethouder Duurzaamheid, en Hans Kuijpers, eigenaar Loodgieters- en installatiebedrijf W.A. Kuijpers, betraden als laatste het podium. Voorafgaand aan het officiële programma organiseerde gemeente Delft een meeting voor haar duurzaamheidsnetwerk, Delft Energieneutraal 2050. Organisaties en bedrijven kwamen bij elkaar om kennis, ervaring en inspirerende voorbeelden met elkaar te delen. Hans Kuijpers is een van die ondernemers die vooroploopt waar het om verduurzaming binnen en bedrijf en bedrijfsvoering gaat. Wethouder Brandligt stelt vanuit de gemeente kennis en middelen beschikbaar om ondernemers te ondersteunen en te begeleiden om die verduurzaamheidsslag te maken. Joost Kadijk, bestuurssecretaris Perspektief, nam vervolgens het eerste exemplaar van Delft.Business #7 in ontvangst. Na een kleine 45 minuten konden de benen worden gestrekt en werden de groepen door studenten begeleid richting het openluchtlaboratorium vol (technische) experimenten - The Green Village - waarna iedereen bij terugkomst voldaan aan de borrel kon in de TU-Bouwcampus.

De gehele bijeenkomst stond in het teken van duurzaamheid: Delft energieneutraal 2050, innovatie en techniek en duurzame verbindingen aangaan met elkaar. Aangezien het om een
zakelijke meeting ging, waar ondernemers kennis met elkaar konden delen, zij geïnspireerd werden door bijzondere verhalen en aan elkaar werden verbonden/gekoppeld waar nodig,
deed dat het algehele ondernemersklimaat goed. Specifiek voor het Gebiedsfonds was zichtbaar welke ondernemers uit het gebied kwamen om zo nader kennis met elkaar te kunnen maken.

Foto: Willem de Bie