Marktonderzoek foodtrucks

Foodtrucks maken deel uit van het horeca-aanbod op de TU-campus, maar niet van de omliggende bedrijven op de campus. Mensen nemen eten mee van thuis of moeten veel moeite doen om eten te kopen. Een foodtruck kan zorgen voor meer variatie in het horeca-aanbod. Studenten van de Hogeschool Inholland Delft hebben een marktonderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor Foodtrucks in Delft Technology Park.

Doel van het project was om te onderzoeken wat de marktkansen, de mogelijkheden, de wensen en behoeften zijn met betrekking tot foodtrucks in het Delft Technology Park. Om hier onderzoek naar te doen, was het van belang de omgeving te analyseren. Daarnaast is er gebruikgemaakt van kwalitatief onderzoek, omdat er literatuurstudie en interviews zijn gedaan en deze resultaten gebundeld en getoetst zijn bij experts om de kwaliteit van het onderzoek te verhogen. De verkregen resultaten van de interviews en het uitgevoerde klanttevredenheidonderzoek van TU Delft, hebben bijgedragen aan het vormen van een duidelijk beeld van de wensen en behoeften. In de interviews is gekeken naar het aanbod in de bedrijfskantine, eetgelegenheden in de directe omgeving en de behoefte aan foodtrucks. 

De conclusies en aanbevelingen zijn in een rapport gepresenteerd aan de Stichting Gebiedsfonds Delft Technology Park.