Lion’s Lair career event

Op 14 mei 2019 is het Lion’s Lair career event gehouden in de bibliotheek van de TU Delft. Het doel van het evenement was om internationale studenten en bedrijven met elkaar in contact brengen, de communicatie van studenten naar bedrijven te verbeteren.

Voor internationale studenten is de barrière om in Nederland te werken vrij hoog. Tijdens het evenement hebben studenten kunnen meemaken dat eventuele barrières overkomen kunnen worden. De ervaringen van dit evenement leiden hopelijk tot meer studenten die het aandurven om ook bij kleinere Nederlandse bedrijven te werken. 

De ondernemers die hebben deelgenomen aan het evenement hebben een beter inzicht gekregen in de barriers die er zijn tussen henzelf en internationale studenten. Bijvoorbeeld dat in niet alle landen het idee van een CV hetzelfde is. Dit kan ervoor zorgen dat de student al vroegtijdig geweigerd wordt door een ‘slecht’ CV, terwijl het een goede kandidaat had kunnen zijn als het bedrijf daar doorheen kon prikken. Op het evenement kregen studenten ook de kans om zichzelf te pitchen naar bedrijven, waardoor een aantal van zulke barriers ontweken werd. Er was veel enthousiasme over de potentiële matches en hopelijk horen we in de toekomst dat hier inderdaad dienstverbanden uit komen.

Het evenement werd georganiseerd door IAESTE, de International Association for the Exchange of Students for Technical Experience.