Haalbaarheidsonderzoek slimme energievoorziening

Ons energiesysteem verandert. Er komen steeds meer zonnepanelen, binnen 10 jaar worden er alleen maar elektrische auto’s verkocht en we gaan elektrisch verwarmen. Hoe zorgen we ervoor dat ons elektriciteitsnet dit allemaal aankan? In het project ‘Load Management Energie op Bedrijventerreinen’ heeft een consortium gewerkt aan een slimme oplossing.

Verenigd in Stichting Gebiedsfonds Delft Technology Park (voorheen 'Gebied 11') hebben onder andere de TU Delft en VVE Delftechpark  de gezamenlijke ambitie uitgesproken om te werken aan een duurzame en slimme energievoorziening. Naast het plaatsen van zonnepanelen en laadpalen door individuele bedrijven ontstond de vraag welke optimalisatiestrategieën kunnen helpen om vraag en aanbod lokaal beter op elkaar af te stemmen. Energiemanagementontwikkelaar en adviseur Sweco heeft samen met de energie-experts van TNO deze vraag beantwoord.

Optimalisatie concepten

Om dynamisch en flexibel energievraag en -aanbod op elkaar af te kunnen stemmen, is gewerkt met de volgende optimalisatie concepten als bouwstenen:

  • Lokale opslag van energie in lokaal beschikbare energiebuffers en in de thermische massa van het gebouw
  • Flexibele vraagsturing ventilatie
  • Collectieve benutting laadpalen en het slim laden van de elektrische auto’s

Middels de beschikbare informatie en modeldata van TNO is de natuurlijke elektriciteitsvraag bepaald van alle 86 gebouwen (ruim 700.000 m2) op de campus. Opvallend en mogelijk kansrijke optimalisatie is het relatief hoge warmteverbruik in de avonduren en in het weekend als de kantoren grotendeels gesloten zijn.  Besparen hierop middels actief energiemanagement is directe winst op de korte termijn.

Vanaf nu alleen maar slimme laadpalen

Verder is de schatting gemaakt dat er in de toekomst dagelijks tot wel 4.000 elektrische auto’s  de TU campus zullen bezoeken. Indien deze allemaal tegelijk gaan laden, is de piek in energievraag niet te overzien. Het toepassen van  slimme laadstrategieën voor elektrische voertuigen is daarom een zeer interessante manier om pieken in de elektriciteitsvraag af te toppen. Voor een toekomstige situatie met 1.000 slimme laadpalen is een besparing haalbaar van circa 4 miljoen euro over 15 jaar. Daarnaast zou op termijn de inzet van de batterijaccu’s een rol kunnen spelen in het opvangen van pieken in de elektriciteitsvraag (dus ook ontladen van die accu’s). In de huidige scenario’s  is dit niet meegenomen omdat extra laad/ontlaadcycli de levensduur van de accu’s verlagen. Echter, indien autofabrikanten een garantie afgeven voor de levensduur van een accu komt op die manier een grote accu-capaciteit beschikbaar van 4.000 keer 100 kWh.

Het Haalbaarheidsonderzoek is gefinancierd vanuit het Ondernemersfonds Delft, de topsector Energie, Sweco en TNO. De laatste twee partijen gaan de aanpak nu verder uitwerken om het op meerdere bedrijventerreinen toe te passen.

Bron: Wat als we 4000 rijdende accu's hebben op de TU Delft campus?