Haalbaarheidsonderzoek naar groene daken

Groene daken zien er niet alleen mooi uit, maar ze bieden ook allerlei voordelen op het gebied van duurzaamheid en milieu. Het gebiedsfonds Delft Technology Park heeft daarom opdracht gegeven een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren voor de aanleg van groene daken in het gebied.

Met dit onderzoek wordt getracht inzicht te geven in de mogelijkheden die er zijn om groene daken aan te leggen over het algemeen en in het bijzonder voor gebied 11 te Delft. Met dit inzicht in aspecten als voor- en nadelen van groene daken, randvoorwaarden op het gebied van aanleg en beheer, de waterhuishouding en de maatschappelijke kosten en baten dient er draagvlak gecreëerd te worden om serieuze mogelijkheden te verkennen richting realisatie van groene daken in het gebied.

Het onderzoek is uitgevoerd door studenten Landscape & Environment Management aan de Hogeschool Inholland Delft.