Een automatisch rijdend vervoersysteem op de TU-campus

Het bieden van duurzaam en hoogwaardig openbaar vervoer tussen de stations Delft en Delft Zuid en belangrijke herkomstgebieden met het TU Delft campusgebied, Delftechpark en Technopolis is een uitdaging vanwege de bijzondere karakteristieken van de vervoervraag. Er is behoefte aan hoogwaardige vraagafhankelijke systemen die passen bij een kennisintensive innovatieve omgeving. TU Delft heeft de ambitie om hun internationaal hoogstaande kennis en kunde opgedaan met onderzoeken naar automatisch vervoer snel zichtbaar te maken op het eigen terrein van de TU Campus. Hiertoe bouwt Delft nu aan het zogenaamde Researchlab Automated Driving Delft (RADD). Een van de deelprojecten is de ombouw van een Twizy tot een 'deelvoertuig'. Dat project wordt financieel ondersteund door het Ondernemersfonds, via werkgebied SGDTP.

De TU Delft heeft de beschikking over een Renault Twizy, een elektrisch voortuig voor één persoon. Binnen dit project wordt deze Twizy geschikt gemaakt om in te zitten als deelvoertuig binnen een een ‘hospitality’ vervoerservice. Het voertuig wordt dan door de reiziger zélf bestuurd, maar kan zichzelf na de rit automatisch herpositioneren om de volgende reiziger van dienst te zijn. De grote uitdaging van alle deelsystemen is het herpositioneren (omdat de vervoervraag zelden in evenwicht is, en er in één richting meestal veel meer vraag is dan in een andere richting). Door het voertuig automatisch naar de volgende reiziger te laten rijden, wordt dit probleem opgelost. Dit kleine voertuig kan over doorgaande wegen maar, bij lage snelheid ook over fietspaden of nog kleinere infrastructuur rijden. Het innovatieve is dat dit ook in gemengde verkeerssituaties moet kunnen. Deze zijn er in grote mate op de campus. 

Er is inmiddels hard gewerkt aan het ombouwen van de Twizy tot een met joystick op afstand bestuurd voertuig. De ombouw is uitgevoerd door Accenda die de Twizy op 6 juli 2018 opleverden. Daarmee werd het 2e halfjaar van het project afgerond. In het volgende halfjaar is het plan om de Twizy verder te gaan testen en in te zetten bij eerste onderzoeken. Tevens is het plan de basis te leggen voor verdere automatisering van het voertuig door het te voorzien van de sensoren die daarvoor nodig zijn. Die plannen zullen direct na de zomer verder worden uitgewerkt.