Digital Operations Centre

In 2021 heeft het Digital Operations Centre een aantal activiteiten kunnen uitvoeren met ondersteuning van het Gebiedsfonds Delft Technology Park.

Het Digital Operations Centre is een publiek-privaat samenwerkingsprogramma op het snijvlak van Smart Industry, digitalisering en ICT. In samenwerking met  22 partners richt ROC Mondriaan zich hierbij op het opleiden van de Next Professional voor de High Tech- en ICT sector: studenten en werknemers, die actuele kennis hebben van digitalisering en automatisering in de bedrijfsvoering.

Onderwijsontwikkeling 
Een manier om het onderwijs goed te laten aansluiten bij de praktijk en de interesses van onze studenten, is het ontwikkelen van verdiepende of verbredende keuzedelen. Vorig jaar is samen met projectpartners Siemens, Dael en RPP reeds gestart met de ontwikkeling van het keuzedeel Lean & Creatief. Dit heeft door de omstandigheden even stilgelegen, maar is inmiddels weer opgepakt. 
 
Tevens is begonnen met de ontwikkeling van een keuzedeel Industriële robotica. We starten vanuit het mbo-dossier waarin is vastgelegd wat de formele eisen zijn en zullen ons licht opsteken bij andere ROC's die het keuzedeel al geven. Daarnaast zijn er nauwe contacten met o.a. de TU en dan met name de robotica minor. Een aantal van de studenten lopen dit jaar mee met de werkgroepen en we verwachten daar mooie inzichten op te doen die gebruikt kunnen worden voor het vormgeven van het keuzedeel. Uiteraard is het belangrijk om het regionale bedrijfsleven te raadplegen zodat het keuzedeel niet alleen aansluit bij de formele vereisten, maar er zoveel mogelijk dat gedoceerd wordt waarmee de studenten tijdens hun stage en na het examen in aanraking gaan komen. Een aantal partners heeft al toegezegd hieraan een bijdrage te willen leveren. 
 
Deskundigheidsbevordering 
Een belangrijk onderdeel van DOC is deskundigheidsbevordering van onze docenten door middel van o.a. docentstages en masterclasses. In samenwerking met de Haagse Hogeschool zijn een tweetal bijscholingsmodules voor o.a. studenten, docenten en het bedrijfsleven opgeleverd. Het betreft hybride vormen van onderwijs op het gebied van robotica (Hands-on met robots) en Building Information Modelling (BIM Professional) en beide modules zijn in november gestart. 

Samenwerking bedrijfsleven 
In 2021 heeft de projectleider vrijwel alle projectpartners bezocht en kennisgemaakt met een aantal potentiële nieuwe partners, met name in de regio Delft. Hieruit ontstaan interessante leads waaronder een bedrijfsproject met projectpartner ISISpace dat volgens plan eind januari van start gaat. Hoe deze vormen van samenwerking te verduurzamen zal worden onderzocht door ons practoraat i.o.

Kijk ook op de website van het Digital Operations Centre.