Delft On Stage 2017

In 2017 is de tiende editie gehouden van Delft On Stage. 

On Stage is een maatschappelijk project dat zijn bestaansrecht ontleent aan betrokkenheid vanuit ondernemers, maatschappelijke organisaties en docenten met een gezamenlijk behoefte en belang: op pragmatische en constructieve wijze samenwerken aan de verbetering van de voorbereiding van (vmbo-)jongeren op een plaats in de maatschappij en de arbeidsmarkt. Daarnaast biedt On Stage ook kansen voor het onderwijsveld en bedrijfsleven om meer contacten met elkaar te leggen en te houden.

Op welke manier draagt On Stage bij aan het Delftse ondernemersklimaat?
On Stage levert een concrete bijdrage aan de beroepsoriëntatie van 889 Delftse vmbo-leerlingen door ze in contact te brengen met Delftse beroepsbeoefenaren zodat leerlingen goed geïnformeerd kunnen kiezen en vroegtijdig uitval (als gevolg van verkeerde beroepskeuze) binnen het MBO verminderd wordt. VMBO'ers zijn de mensen die bij uitstek na hun opleiding lokaal aan de slag gaan. Vaak bij het MKB. Door nu in deze groep te investeren zorgen wij als ondernemend Delft er voor dat leerlingen goed kunnen kiezen. Ook voorzien we leerlingen van een netwerk. Als zij hier goed gebruik van maken en dit leidt tot mooie, waardevolle contacten, dan vloeien daar weekendbanen, stages, leer-werktrajecten en zelfs echte banen uit voort. Dit komt Delft en ondernemers dan weer ten goede.