Delft Maakt Ruimte 2024

In 2024 werd weer een bijeenkomst Delft Maakt Ruimte gehouden. Het doel van deze bijeenkomst was om vraag en aanbod van ruimte binnen de innovatieve maakindustrie met elkaar in contact te brengen, om zo de wensen beter op elkaar af te stemmen en samenwerking te bevorderen.

De bijeenkomst begon met een informele inloop, gevolgd door een plenair programma waar de visie, feiten, cijfers en startup pitches werden behandeld. Een levendig panelgesprek en speeddate-sessie stimuleerden directe interactie tussen ruimte-aanbieders en -vragers. Het netwerkdiner bood een informele omgeving voor verdere gesprekken. Een rondleiding gaf deelnemers de kans om de locatie te verkennen. Dit evenwichtige programma bevorderde samenwerking en netwerken binnen de Delftse maakindustrie.

Door bedrijfsruimten effectiever te benutten en innovatieve bedrijven te stimuleren, draagt het project bij aan een levendige en dynamische leefomgeving in Delft. Daarnaast biedt Delft Maakt Ruimte een platform aan innovatieve bedrijven om elkaar te ontmoeten en ideeën kunnen uitwisselen. Dit bevordert een aantrekkelijke stad waar ondernemers graag willen werken.

Dit project is financieel ondersteund door Campus District.