Buitenvolières voor de Stichting Vogelasiel Delft

Stichting Vogelasiel Delft / Wildopvang Delft is een opvang voor vogels, egels en andere in het wild levende dieren. Men vangt er de dieren op, verzorgen ze en plaatsen ze weer terug in de natuur. De bestaande vliegkooien van de het vogelasiel in de Delftse Hout waren niet meer goed bruikbaar doordat de schuilmogelijkheden voor de vogels hierin te beperkt waren. Doordat het één open ruimte was gaven ze ook onvoldoende mogelijkheid tot soortscheiding. 

De ondernemers van Ondernemersvereniging Delftse Hout hebben besloten om dit project financieel te steunen. Mede dankzij de bijdrage uit het Ondernemersfonds heeft men in 2015 beide vliegkooien in drie compartimenten kunnen opdelen door in deze vliegkooien professioneel gebouwde, overdekte volières te laten plaatsen. Begin 2015 is vliegkooi U9 van volières voorzien. Eind november 2015 zijn ook volières geplaatst in vliegkooi U10. Daarmee is het project voltooid.