Bijeenkomst 'Politiek en ondernemen'

Raadsleden en ondernemers kregen op woensdag 13 maart 2024 inzicht in elkaars wereld, in het lokale politieke systeem én ze kregen een preview van de cursus Politiek Actief.

Het welkom van burgemeester Marja van Bijsterveldt was een mooie opmaat naar de twee breakout-sessies die daarop volgden: “Je moet anderen kunnen inspireren, motiveren en leiden naar het bereiken van gemeenschappelijke doelen, in een zakelijke context voor ondernemers en in een politieke context voor raadsleden” Een geslaagde avond, zowel qua aantal als inhoudelijk. De deelnemers zijn voorzien van kennis, er is verbinding gelegd tussen de deelnemers en ze hebben een kijkje gekregen in elkaars wereld en de gezamenlijk belangen.