Nieuwe voorzitter voor het Ondernemersfonds

Rob van Pelt is per 1 januari 2020 gestopt als voorzitter van het Ondernemersfonds Delft. Hij wordt opgevolgd door Dingeman Leijdens.

Rob van Pelt was in december 2010 één van de oprichters van het Ondernemersfonds. Hij was jarenlang penningmeester en in die functie vervulde hij een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het Ondernemersfonds. Mede door zijn nauwgezette aandacht voor procedures en administratie is het fonds de succesvolle en betrouwbare partner geworden die Delftse ondernemers ondersteunt bij hun gezamenlijke plannen. In 2018 trad Rob af en volgde hij René Dings op als voorzitter.

De nieuwe voorzitter van het fonds is Dingeman Leijdens. Dingeman is directeur van TJIP, dat hij in 1999 heeft opgericht. In november 2017 werd hij bestuurslid van het Gebiedsfonds Delft Technology Park, de partner van het Ondernemersfonds voor het gebied dat de campus TU Delft, Technopolis, Delftechpark en Schoemakerplantage beslaat. En sinds augustus 2018 is Dingeman ook bestuurslid van het Ondernemersfonds.