Een nieuw convenant voor onbepaalde tijd!

Tijdens de Delft Verbindt Zomerbarbecue op 25 juni 2018 hebben het Ondernemersfonds en de Gemeente Delft een nieuw convenant ondertekend met een looptijd voor onbepaalde tijd. Dat betekent dat de ondernemers nu ook voor plannen op langere termijn aanspraak kunnen maken op ondersteuning vanuit het Ondernemersfonds.

In het convenant staan de afspraken tussen het fonds en de gemeente over de samenwerking en de verantwoordelijkheden. Het eerste convenant werd eind 2010 gesloten bij de oprichting van het Ondernemersfonds en had een looptijd van drie jaar. Het idee was om eens een paar jaar aan de slag te gaan en te kijken of er in Delft ruimte en draagvlak waren voor een Ondernemersfonds. Na een positieve evaluatie werd eind 2013 een nieuws convenant gesloten voor een periode van zes jaar.

In 2017 is opnieuw een evaluatie uitgevoerd. Daaruit bleek dat het Ondernemersfonds inmiddels een belangrijke en betrouwbare partij is geworden die een onmisbare bijdrage levert aan de Delftse economie. Met ondersteuning vanuit het Ondernemersfonds hebben ondernemers in de afgelopen jaren een grote variëteit aan projecten kunnen uitvoeren - zowel stadsbreed als in de afzonderlijke werkgebieden. De projecten hebben bovendien gezorgd voor nieuwe samenwerkingsverbanden in de stad. 

Waarom nu een nieuw convenant?
Het convenant dat in 2013 werd afgesloten had betrekking op de periode 2014-2019 en zou dus nog ruim een jaar doorlopen. Volgens afspraak zou in de loop van 2019 worden besloten over de toekomst van het Ondernemersfonds. Dat zou echter betekenen dat alle werkgebieden - en ook Stadsbreed - de komende jaren hun activiteiten langzaam af zouden moeten bouwen in afwachting van een mogelijke verlenging eind 2019. Dat maakt het werken met een gebiedsvisie voor de langere termijn onmogelijk. Om de ondernemers de mogelijkheid te bieden de komende jaren uitvoering te blijven geven aan hun gebiedsvisie, hebben we er bij de gemeente op aangestuurd om het convenant te hernieuwen met een verlenging voor onbepaalde tijd.

De gemeente heeft reageerde positief op dat voorstel en was bereid het lopende convenant ‘open te breken’ en – met terugwerkende kracht - met ingang van 1 januari 2018 een nieuw convenant te sluiten waarin een looptijd voor onbepaalde tijd is opgenomen. De gemeente constateerde dat het Ondernemersfonds inmiddels acht jaar naar volle tevredenheid functioneert en een niet meer weg te denken rol speelt als het gaat om investeringen in de ruimtelijke en economische vitaliteit van de stad.

Dankzij het nieuwe convenant kunnen de ondernemers nu aan de slag met hun gebiedsvisies en plannen maken voor de langere termijn. We zien de ondertekening van het convenant voor onbepaalde tijd als een teken van waardering voor het fonds, maar vooral ook als een compliment voor alle ondernemers die zich samen - en met ondersteuning van het fonds - inzetten om de stad mooier, gezelliger, schoner en veiliger maken.