Evaluatie Ondernemersfonds Delft

Eind 2013 hebben de Gemeente Delft en het Ondernemersfonds Delft een aantal afspraken vastgelegd in een convenant. Een van die afspraken was dat wij in 2017 een evaluatie zouden laten uitvoeren van het functioneren van het fonds in de periode 2014-2016. De afgelopen maanden is die evaluatie op ons verzoek uitgevoerd door bureau Stadskracht. Voor het onderzoek hebben ze interviews gehouden met vertegenwoordigers van de trekkingsrechtsgebieden, de gemeente, ondernemersverenigingen en het fondsbestuur. Daarnaast hebben ze de jaarverslagen van het fonds bestudeerd en vergelijkingen gemaakt met andere ondernemersfondsen in het land.

We zien dat Stadskracht positief is over het functioneren van het fonds. Men constateert dat door het Ondernemersfonds projecten van de grond komen die bijdragen aan de ruimtelijke en economische vitaliteit van de stad en de afzonderlijke werkgebieden, en de projecten zorgen voor nieuwe samenwerkingsverbanden. Dat sluit aan bij de doelstellingen van het fonds. Stadskracht constateert bovendien dat de organisatie en werkwijze van het Ondernemersfonds kunnen rekenen op een breed draagvlak. Stadskracht doet ook een aantal aanbevelingen die we mee zullen nemen in ons beleid voor de komende periode.

Bekijk het rapport Evaluatie Ondernemersfonds Delft