Street art aan de Wateringseweg

Aan de Wateringseweg had DSM een honderd meter lange blinde muur vol lelijke graffiti. DSM kreeg regelmatig klachten van omwonenden over die muur. Bram Reijke (Manager Site Affairs bij DSM) raakte in 2018 op een netwerkbijeenkomst in gesprek met grafisch vormgever en street artist Micha de Bie. Het resultaat: honderd meter herfstbladeren aan de Wateringseweg.

Het project had volgens Reijke wel wat uitdagingen: “Om te beginnen moest ik binnen DSM de handen voor het idee op elkaar krijgen.” Dat bleek niet de moeilijkste opgave. De toenmalige locatiedirecteur was snel voor het idee gewonnen. Hij moedigde Reijke aan, te kijken wat er verder nodig was om het plan te realiseren. “Dat was onder andere financiering”, zegt Reijke. Die vond hij onder meer bij het Ondernemersfonds Delft. “Wij zijn het Ondernemersfonds Delft zeer dankbaar voor de belangrijke bijdrage die we voor het project hebben ontvangen.”

Toen het budget geregeld was, kon Reijke over het volgende punt gaan nadenken. De muur is namelijk een gemeentelijk monument. Dat betekent dat een eventuele verandering eraan teruggedraaid moet kunnen worden. Als ooit besloten wordt de schildering te verwijderen, dan moet dat kunnen zonder zichtbare sporen achter te laten en zonder dat schade wordt aangericht. “Daarom hebben we in nauw overleg met de gemeente op een andere muur proefstukken aangebracht om vier methoden te testen”, vertelt Reijke. “Eén van de vier was op basis van een soort wax. Die blijft onder normale omstandigheden goed zitten, maar bleek na vier maanden met een hogedrukspuit en warm water toch relatief eenvoudig te verwijderen.”

Nu het mogelijk bleek om de schildering, als dat nodig is, weer te verwijderen, kon Reijke een officiële vergunningsaanvraag indienen. Parallel daaraan ging hij met de omwonenden in gesprek. “In het algemeen was er een grote groep voorstanders en een kleine groep felle tegenstanders. Wel waren veel mensen het erover eens dat het oorspronkelijke ontwerp wat te kleurig was.” Micha de Bie kwam daarop met een aangepast ontwerp van herfstbladeren van bomen die in de buurt voorkomen, met een wat ingetogener kleurkeuze. “We bleven continu in overleg en hebben zo goed mogelijk naar alle meningen geluisterd. Dit nieuwe ontwerp overtuigde de mensen die een schildering wilden”, aldus Reijke. Eind 2019 kon dit ontwerp eindelijk worden uitgevoerd. 

Reijke is zeer tevreden over resultaat en de reacties daarop: “Die zijn bijna allemaal razend enthousiast.”