Schieoevers: ondernemen met elkáár

Het Ondernemersfonds zorgt ervoor dat ondernemers meer met elkáár ondernemen. Dat is de stellige overtuiging van René Kempen, voorzitter van de BKS, de BedrijvenKring Schieoevers.

De komende jaren gaat de BedrijvenKring Schieoevers zich richten op 2 punten: minder leegstand en meer economische activiteiten. “We hebben daarvoor een 69-puntenprogramma opgesteld”, zegt Kempen. “Samen met de gemeente, de politiek, vastgoedeigenaren. Daar willen we met steun van het Ondernemersfonds aan werken. Daar zijn we morgen nog niet klaar mee, we kunnen wel een tijdje vooruit.”

Merkbaar

De eerste resultaten zijn trouwens al merkbaar. Dankzij het Ondernemersfonds Delft kon de BKS een zogeheten parkmanager aanstellen om het bedrijventerrein op de kaart te zetten. Dat heeft onder meer geleid tot de komst van Sportschool Mega Fitness, waarmee leegstand na het vertrek van beddenspecialist Van Dam werd voorkomen. Ook hebben de ondernemers begin dit jaar het Keurmerk Veilig Ondernemen verkregen, in nauwe samenwerking met gemeente en politie. Verder heeft de BKS zeer geslaagde netwerkbijeenkomsten gehouden, die ertoe hebben geleid dat ondernemers meer gebruik zijn gaan maken van elkaars kennis en kunde.
Soepeler

Andere punten waar de BKS snel aan wil werken, zijn de aanleg van een glasvezelnetwerk, een horeca-/lunchgelegenheid in het gebied, het upgraden van de zijstraten en meer verbindingen vinden met mbo Techniek – in de vorm van stages, maar het liefst met de vestiging van een school in Schieoevers. “We zijn ambitieus”, geeft Kempen toe. “En ik weet best dat het Ondernemersfonds Delft niet toereikend is om al deze plannen te verwezenlijken. We krijgen jaarlijks € 85.000 vanuit het Ondernemersfonds en de 100 van de 160 bij de BKS aangesloten bedrijven leggen daar zelf zo’n € 20.000 bij – voorheen hadden we alleen die € 20.000 te besteden. Wel kunnen we dankzij het fonds veel soepeler besluiten vooraf nodige onderzoeken doen, bijvoorbeeld naar de behoefte aan een glasvezelnet. En ik merk dat ondernemers actiever zijn geworden, meer willen meedoen en meepraten over wat we allemaal kunnen doen met dit fonds. Prima.”
Dichtbij

Of het leidt tot minder leegstand of tot meer economische activiteiten is nu nog niet te zeggen, maar het zal het bedrijventerrein zeker op de kaart zetten: momenteel is BKS als enige bedrijvenkring in gesprek met de gemeente over mogelijke adoptie van een rotonde of groenstrook. “De gemeente bezuinigt op onderhoud, wij willen dat het grijs en groen er goed bijstaan. Met adoptie zouden we daar beiden bij geholpen kunnen zijn. En als het een rotonde wordt, kunnen we er meteen een bord bij plaatsen met de snelste route naar Schieoevers – zodat iedereen ziet hoe dichtbij Schieoevers eigenlijk is…”

Bron: Nieuwsbrief Delft.nl