Focus op de regio, shoppen in Delft

Tijdens de Coronacrisis heeft shoppen een verschuiving gemaakt naar online en naar 'run shoppen' (dichtbij alleen de benodigde dingen kopen). We zien gelukkig dat 'fun shoppen' weer meer plaatsvindt, maar nog meer dan voorheen is het van belang om de regio te enthousiasmeren over shoppen in de Delftse binnenstad. De ondernemers kunnen daarbij wel wat steun gebruiken. Daarvoor is een marketingcampagne opgestart.

Delft staat bekend om historie, om gezellige terrassen en dergelijke, maar in mindere mate als shopgebied. Delft bevindt zich tussen twee grote shopsteden - Den Haag en Rotterdam - en daarmee concurreren is niet realistisch. Delft heeft echter een eigen aanbod en dat mag beter geëtaleerd worden. In april 2020 heeft het onderzoeksbureau Market Response het onderzoeksrapport ‘Shoppers in Delft in beeld’ opgeleverd. In het onderzoek zijn de shoppersprofielen vastgesteld en aanbevelingen gedaan hoe de verschillende shoppers naar Delft te trekken. Het doel van deze campagne is het activeren van de drie shoppersprofielen die als meest kansrijk zijn aangemerkt in het rapport, met als resultaat meer bezoekers en een langere verblijfsduur, en daarmee hogere omzetten en een sterkere positie van de ondernemers. De focus op shoppen sluit trouwens andere branches niet uit; we streven er juist naar om de bezoeker een totaalervaring te geven. 

Als onderdeel van de marketingcampagne hingen er posters op de metrostations van o.a. Rotterdam en Amsterdam.

De campagne is financieel ondersteund door BOB, SCMD en het Ondernemersfonds. Deze campagne sluit aan op de campagne van Delft Marketing die zich - voor heel Delft - focust op natuur, cultuur en shoppen.