Drie ideeën voor de wijk Voorhof beloond met waardecheque

Bij Romijn IJzerwaren zijn afgelopen week prijzen uitgereikt door het Ondernemersfonds wijk Voorhof. Dit hield eerder een Ondernemerscafé bij Bo Casa om te praten over de besteding van de gelden uit het Delftse Ondernemersfonds in Voorhof. Ondernemers en bewoners konden hiervoor ideeën aandragen en dat heeft maar liefst 28 suggesties opgeleverd.

De drie beste ideeën zijn beloond met een waardecheque van 250 euro. De winnaars waren Kees Romijn, Arthur Wijtman en Cassandra Kuipers. De eerste bedacht een groot beeldscherm op de parkeergarage van de Hovenpassage. Hier zouden activiteiten, reclames, aankondigingen en gamewedstrijden op kunnen worden geprojecteerd. Een echte blikvanger die op verschillende manieren zou kunnen worden ingezet. Arthur Wijtman bedacht het plan om met het geld een aantal keren per jaar de graffiti in de wijk te laten verwijderen. Cassandra Kuipers wil graag sfeerverlichting in de wijk, door bijvoorbeeld lampjes in de bomen te laten aanbrengen.

Daarnaast is er door meerdere personen 'netwerkactiviteiten' genoemd als bruikbaar idee. Hoewel dit niet in de prijzen is gevallen, is het volgens het Ondernemersfonds wijk Voorhof toch een goed idee. Het Ondernemersfonds Delft bestaat sinds het begin van dit jaar. Een deel van de OZB die de ondernemers aan de gemeente betalen gaat in het Ondernemersfonds Delft. Delft is verdeeld in wijken en voor de wijk Voorhof zit er een bedrag van ongeveer 42.000 euro (per jaar) in het fonds, dat beschikbaar is voor investeringen in de wijk Voorhof. Ondernemers mogen met elkaar beslissen waar dit bedrag voor gebruikt wordt. Het ondernemersplatform heeft de ondernemers graag deze gelegenheid gegeven om hun ideeën kenbaar te maken.

Bron: Delft op Zondag