Digitalisering fotocollectie Van Marken

In samenwerking met de afdeling Erfgoed-Stadsarchief van de gemeente Delft en Museum Van Marken gaat DSM Delft het project ‘De Koninklijke Gist- en Spiritusfabriek: 150 jaar geschiedenis in beeld’ uitvoeren.

Dit project heeft als doel de gezamenlijke Van Marken fotocollectie (naar schatting 40.000 objecten) te inventariseren en digitaliseren. Om dit te realiseren zullen de komende drie jaar vier fases doorlopen worden:

  1. selectie en conservering
  2. digitalisering
  3. registratie van aanvullende inhoudelijke informatie op objectniveau
  4. beschikbaar stellen van de gescande beelden en informatie

Het doel is het registeren, duurzaam bewaren en toegankelijk maken van de fotografische collectie van de Koninklijke Gist- en Spiritusfabriek in eigendom van DSM en deze in bruikleen te geven aan Stadsarchief Delft.