Collectieve inkoop zonnepanelen

Gemeente Delft, Bedrijvenkring Schieoevers en deelnemende bedrijven willen koploper én voorbeeld zijn in verduurzaming van de energievoorziening van bedrijventerreinen. Dit vereist o.a. efficiënter omgaan met energie, energie duurzaam opwekken, energie opslaan, andere energiedragers inzetten en sturen op vraag en aanbod. Met de ondertekening van het convenant ‘Energiemanagement Schieoevers’ bekrachtigen zij deze ambitie, en maken concrete afspraken die bijdragen aan Delft Klimaatneutraal 2050.

In 2050 wil Delft klimaatneutraal zijn. Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen is het noodzakelijk om het energieverbruik bij bedrijven te verminderen, en tegelijkertijd het aandeel lokaal opgewekte duurzame energie bij bedrijven te vergroten. Om dit te bereiken gaat het Nederlandse elektriciteitsnet de komende jaren flink op de schop, ook in Delft.

Collectieve inkoop zonnepanelen
​​​​​​​
Bedrijvenkring Schieoevers koopt momenteel al collectief zonnepanelen in, met financiële ondersteuning vanuit het Ondernemersfonds Delft. Jaap Langhout van Bedrijvenkring Schieoevers vertelt: “Wij zijn vooruitstrevend en nemen graag het initiatief om te gaan experimenteren, en proefondervindelijk vast te stellen hoe we de verdeling van duurzaam opgewekte energie het beste kunnen organiseren. Op de daken van onze leden liggen nu 6791 zonnepanelen. Hiermee besparen wij zoveel CO2, wat gelijk staat aan het planten van meer dan 48.000 bomen. Een geweldig resultaat, en we gaan door!”, aldus een trotse Jaap Langhout.