Bedrijventerrein Schieoevers wordt mooier en veiliger

Het Ondernemersfonds Delft heeft een projectaanvraag van Bedrijvenkring Schieoevers (BKS) gehonoreerd. Daardoor kan de BKS nu aan de slag met haar plannen om het bedrijventerrein mooier en veiliger te maken. De goedkeuring van de plannen is een mijlpaal voor het Ondernemersfonds: het is de eerste aanvraag die is ingediend sinds het fonds op 1 januari van dit jaar van start ging.

Bedrijvenkring Schieoevers

Om een beroep te kunnen doen op financiering vanuit het fonds moeten ondernemers in de stad zich verenigen. Bedrijvenkring Schieoevers is een actieve vereniging die al jaren aan de weg timmert. Vandaar dat men ook niet lang hoefde na te denken waar het geld uit het fonds aan besteed zou kunnen worden.

"We zijn erg blij met de komst van het Ondernemersfonds, want daarmee komen een aantal projecten die we al een tijdje op ons wensenlijst hadden staan ineens in een stroomversnelling", zegt Jaap Langhout van BKS. "Met de financiering vanuit het Ondernemersfonds kunnen we de omstandigheden voor een beter bedrijventerrein creëren en tegelijk betrokkenheid en collectiviteit versterken en vergroten. We gaan de komende maanden aan de slag met een aantal projecten op het gebied van collectieve beveiliging, bewegwijzering en communicatie. Daarnaast zullen we een aantal activiteiten ontplooien waarmee we de ondernemers in ons gebied meer met elkaar in contact zullen brengen."

Het bestuur van het Ondernemersfonds Delft is positief over de plannen van Bedrijvenkring Schieoevers. Voorzitter René Dings: "Met deze projecten laat BKS goed zien hoe ondernemers het geld uit het fonds kunnen benutten om hun omgeving mooier en veiliger te maken. Met het Keurmerk Veilig Ondernemen en de activiteiten op het gebied van de collectieve beveiliging zet BKS een goede stap vooruit op het gebied van veiligheid. En daar profiteert iedereen van mee."

SchieoeversEen goed begin
Behalve Bedrijvenkring Schieoevers zijn ook andere ondernemersverenigingen in Delft al druk bezig om plannen te maken voor hun aandeel uit het fonds. "Dat Bedrijvenkring Schieoevers nu als eerste de ondersteuning vanuit het Ondernemersfonds Delft gaat gebruiken, is een mooie start. Hopelijk komen we hiermee in een stroomversnelling en gaan ook ondernemers in andere delen van de stad hun plannen indienen", aldus René Dings.

Daar waar nog geen collectief bestaat roept het bestuur van de stichting iedereen op zich snel te organiseren en aan de slag te gaan. Het Ondernemersfonds Delft zal daarbij - indien gewenst - graag ondersteuning bieden.