Bedrijvenkring Schieoevers: zelf doen, op niveau

De BKS, Bedrijvenkring Schieoevers, heeft het beheer van het gebied overgenomen van de gemeente. 'We kunnen ons gebied nu meer uitstraling geven.' De BKS heeft nog veel meer plannen.

'Gemeente, wij doppen onze eigen boontjes wel. Geef ons het beheerbudget, houden we ons gebied een niveautje hoger schoon en veilig.' De BKS gaf signalen in deze trant af aan de gemeente. En de gemeente ging daarmee akkoord. Deze maand droeg de gemeente het beheer - en het beheerbudget - over aan de BKS. "We kunnen ons gebied nu meer uitstraling geven", zegt Jaap Langhout van de BKS. "De gemeente hanteert voor het beheer het kwaliteitsniveau C. Vinden wij te weinig uitstraling hebben. We doen het liever zelf, en dan met iets meer niveau. Daar stoppen we zelf ook geld in - we krijgen € 19.000 van de gemeente en leggen daar zelf € 31.000 bij."

Netjes en veilig

Meer uitstraling van het bedrijvengebied heeft topprioriteit voor de BKS. Nu de ondernemers het beheer van de gemeente hebben overgenomen - met uitzondering van calamiteitenbeheer en bij acuut verkeersgevaar - kan ze daar zelf voor zorgen. Waarom die aandacht voor de 'cosmetica' van het gebied? Langhout: "Omdat we uitnodigend willen zijn voor onze klanten. Omdat we leegstand willen tegengaan. Omdat het prettiger ondernemen is in een bedrijvengebied dat er netjes bij staat en waar je je veilig voelt." Vanwege dat laatste komt er eind mei ook camerabewaking in het gebied. Doordat de BKS beschikt over het KVO-keurmerk, verliep de vergunningaanvraag soepel. "Ja, je kent elkaar wat beter, dan zijn de lijntjes sneller gelegd. Zo'n samenwerking geeft energie."

Duurzaam inhaken

Wat ook energie kan geven, is het onderzoek naar de haalbaarheid van zonnepanelen op de veelal platte daken van de bedrijfspanden. "Stel je voor: duurzame energie op alle daken van het grootste bedrijventerrein van Delft! We onderzoeken nu ook de mogelijkheid om deze daken te verhuren aan een energiemaatschappij. Hebben we er zelf geen omkijken naar. En het geeft ons de kans om duurzaam in te haken op plannen van een zonnepanelencollectief in Tanthof en die van de Provincie om de Kruithuisweg te verduurzamen tot een weg 'die energie geeft'.

Elkaar bal toespelen

In totaal investeren de ondernemers dit jaar ruim € 174.000 in Bedrijventerrein Schieoevers. "Ze zijn erg betrokken bij hun gebied", zegt Langhout. "Dat was een jaar of 3, 4 nog heel anders. Toen was het meer ieder voor zich, nu is het meer de BKS voor ons allen en dat is met name te danken aan een enorm actief bestuur. BKS-ondernemers zijn bereid te delen, mee te denken. Gezamenlijk is er al een glasvezelnetwerk aangelegd - mede door inspanningen van een BKS-bedrijf. Met de BKS-bedrijven Sita en Avalex kijken we of BKS-voordeel mogelijk is voor de afvalinzameling. Meer samen doen, elkaar de bal toespelen, dat is zoals de BKS onderneemt. Dat blijkt ook uit de prioriteiten die we voor dit jaar met elkaar hebben afgesproken - betere uitstraling, collectief inkopen van diensten en producten, leegstandsbestrijding, verduurzaming en elkaar beter leren kennen. En om met dat laatste af te sluiten: op 25 juni is er weer de, inmiddels befaamde, jaarlijkse BKS-bbq. Die houden we bij bbq-expert Weber - ja, een BKS-bedrijf. We doppen onze eigen boontjes wel."


Op de foto staan de vertegenwoordigers van de gemeente en BKS bij de overdracht van het beheer: Jacqueline van Keulen, Rene Zwaard, Jaap Langhout, Rene Hofman, Nils Eekhout, Ælse Ruiter, wethouder Stefan Brandligt en André Engelsman.
Bron: gemeente Delft