Oprichten verenigingen

Naar aanleiding van de (bij RvA) geschetste toekomstvisie van het Bestuur van Ondernemersfonds Delft, waarin o.a. het vergroten vaan de organisatiegraad in alle werkgebieden dmv het oprichten van vereniging/stichting genoemd werd, is er een orienterende bijeenkomst gepland.

Voor deze bijeenkomst op 20 februari zijn de gebiedsvertegenwoordigers uitgenodigd. Wij hebben Westvest Netwerk Notarissen bereid gevonden ons hierbij te adviseren. Tevens zal Rob van Pelt (penningmeester Ondernemersfonds Delft) aanwezig zijn. Het doel van deze bijeenkomst is het informeren van werkgebieden die voor de stap staan een vereniging/stichting voor het werkgebied op te richten teneinde democratisch gehalte, besteding en verantwoording te borgen. Ook kunnen er ervaringen uitgewisseld worden met werkgebieden waar reeds een vereniging is. Hiermee wordt weer een stap gezet in de verdere ontwikkeling en professionalisering van de werkgebieden van Ondernemersfonds Delft.