Jaarrekening 2015 vastgesteld

Accountantskantoor Helder Controle heeft de jaarrekening 2015 van Stichting Ondernemersfonds Delft gecontroleerd. 

Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015. Het bestuursverslag biedt ook een overzicht van de ontwikkelingen in 2015 en de projecten die het fonds financieel heeft ondersteund.

Bekijk de jaarrekening