Evaluatie Ondernemersfonds Delft (2022)

In 2017 is het functioneren van het Delftse Ondernemersfonds geëvalueerd. Op basis daarvan is een nieuw Convenant opgesteld tussen het Ondernemersfonds en de gemeente Delft, waarbij het fonds werd verlengd voor onbepaalde tijd. In dat Convenant is ook de afspraak gemaakt om in 2022 opnieuw te evalueren met aandacht voor het draagvlak onder de Delftse ondernemers, de verrichte bestedingen en de behaalde resultaten in de werkgebieden. Met deze evaluatie is door een onafhankelijke partij onderzocht of het fonds nog goed functioneert en waar er eventuele verbeteringen mogelijk zijn.

Bekijk het rapport Evaluatie Ondernemersfonds Delft (2017)