Een nieuwe fondsmanager voor het Ondernemersfonds

Het Ondernemersfonds Delft heeft een nieuwe fondsmanager, Corine Korrel. Zij volgt Linda Verhofstadt op. De fondsmanager is de 'spin in het web' van het Ondernemersfonds en ondersteunt van planontwikkeling tot aanvraag voor uitvoering. Het Ondernemersfonds ziet in de kersverse fondsmanager een grote aanwinst.

Corine Korrel voert als zelfstandige al 12 jaar opdrachten binnen en buiten Delft uit. In Delft is zij vooral bekend als initiatiefnemer van het succesvolle On Stage - het jaarlijkse podium voor VMBO-scholieren om kennis te maken met het bedrijfsleven en een keur aan beroepen . Inmiddels heeft zij een enorm netwerk opgebouwd wat goed van pas komt in haar nieuwe rol in het Ondernemersfonds. 

Sinds de oprichting in 2011 heeft de Kamer van Koophandel Linda Verhofstadt gedetacheerd om de rol van fondsmanager voor het Ondernemersfonds te vervullen. Omdat de Kamer van Koophandel deze dienst niet meer kon leveren, is het bestuur van het Ondernemersfonds op zoek gegaan naar een waardige opvolger en vond die in de persoon van Corine Korrel.

Zij zal de komende periode ook de evaluatie van de eerste drie jaar ondernemersfonds begeleiden. In dat onderzoek wordt gesproken met vertegenwoordigers van ondernemers en wordt een enquête uitgevoerd onder alle ondernemers in de stad. Op basis van die evaluatie zal het gemeentebestuur een besluit kunnen nemen over voortzetting van het Ondernemersfonds Delft vanaf 2014.

Zichtbaar
De enthousiaste en actieve Delftse ondernemers hebben in het Ondernemersfonds al verschillende initiatieven gerealiseerd die zichtbaar zijn in de stad. Denk aan de nieuwe sfeerverlichting in de binnenstad en het opfleuren van diverse winkelgebieden met bloembakken. Bedrijventerreinen konden door het fonds bijvoorbeeld de beveiliging en bewegwijzering verbeteren. Ook zijn er samenwerkingen ontstaan met de sport-, cultuur- en onderwijssector en is er samengewerkt met buurtbewoners. Op die manier is het Ondernemersfonds Delft ook een verbindende factor in de stad en faciliteert nieuwe netwerken.

Meedoen?
Op 20 juni a.s. komen de Adviesraad en het bestuur van het Ondernemersfonds Delft bijeen en zijn alle vertegenwoordigers van de werkgebieden uitgenodigd om ervaringen en nieuwe ideeën uit te wisselen. Wie een prachtplan heeft voor zijn werkgebied kan contact opnemen met de fondsmanager van het Ondernemersfonds Delft via corine.korrel@ondernemersfondsdelft.nl. Met elkaar kunnen ondernemende Delftenaren bijdragen aan een prachtstad.


(Op de foto wordt de nieuwe fondsmanager Corine Korrel geflankeerd door secretaris Rob Trompper en voorzitter René Dings)