Convenant getekend: het Ondernemersfonds Delft gaat door

Op donderdag 19 december jl. heeft de gemeenteraad zich uitgesproken voor voortzetting van het Ondernemersfonds Delft. Dit stelt het College van Burgemeester en Wethouders in staat om opnieuw een convenant met het Ondernemersfonds te sluiten en wel voor een periode van 6 jaar.

Het bestuur van Ondernemersfonds Delft is zeer verheugd met dit besluit en ziet het als een bekrachtiging van het reeds ingeslagen pad waarin ondernemers met elkaar initiatieven ontplooien om samen het economisch klimaat in de stad te verbeteren.

De afspraken tussen de gemeente en het Ondernemersfonds zijn vastgelegd in een convenant. In dit convenant is vastgelegd dat de gemeente ook voor de komende jaren een faciliterende rol op zich neemt voor het Ondernemersfonds Delft. Dat wil zeggen dat zij voor het Ondernemersfonds een procentuele opslag van 8,22 % op het tarief van de OZB voor niet-woningen int en deze via een subsidie aan het Ondernemersfonds ter beschikking stelt. Na een periode van 3 jaar zal er opnieuw een evaluatie van het fonds plaatsvinden.

Op vrijdagavond 20 december werd het nieuwe convenant getekend door wethouder Milène Junius en twee bestuursleden van het Ondernemersfonds Delft: voorzitter René Dings en penningmeester Rob van Pelt. De ondertekening vond plaats bij de opening van de ‘Lichtjes van de Wippolder’, een project van de ondernemers en buurtbewoners in de Wippolder dat door het Ondernemersfonds wordt ondersteund.