Begroting voor 2021 vastgesteld

Het bestuur van het Ondernemersfonds heeft de begroting voor 2021 vastgesteld.


Het budget van het Ondernemersfonds wordt gevormd door een opslag op de OZB voor niet-woningen. Op basis van een indicatie van de gemeente is dat budget voor 2021 begroot op 950.000 euro. Dat bedrag wordt als volgt verdeeld:

  • Het grootste deel gaat als trekkingsrecht naar de werkgebieden. Zij kunnen dit besteden aan projecten.
  • Er is ook een pot voor stadsbrede projecten, die de gebieden overstijgen. 
  • Omdat de definitieve beschikking van de gemeente lager uit zou kunnen vallen, wordt 10% van het trekkingsrecht als voorwaardelijk trekkingsrecht gereserveerd.
  • Een vast bedrag wordt gereserveerd voor overheadkosten van de stichting. Dit bedrag is vastgesteld op basis van geschatte uitgaven voor 2021.

Het trekkingsrecht wordt verdeeld over de werkgebieden naar rato van de omvang van de in de gebieden betaalde OZB. De verdeling over de gebieden is gebaseerd op gegevens die de gemeente en de Regionale belastinggroep ons aanleveren.