Begroting vastgesteld voor 2017

Tijdens de bestuursvergadering van 31 mei 2017 heeft het bestuur de begroting voor 2017 vastgesteld.

Het budget van het Ondernemersfonds wordt gevormd door een opslag op de OZB voor niet-woningen. Omdat de gemeente Delft de OZB voor 2017 heeft verhoogd, zal ook het budget van het fonds voor 2017 hoger zijn. Op basis van een indicatie van de gemeente is dat begroot op 945.000 euro. Dat bedrag wordt als volgt verdeeld:

  • Het grootste deel gaat als trekkingsrecht naar de werkgebieden. Zij kunnen dit besteden aan projecten.
  • Er is tegenwoordig ook een pot voor stadsbrede projecten, die de gebieden overstijgen. 
  • Omdat de definitieve beschikking van de gemeente lager uit zou kunnen vallen, wordt 10% van het trekkingsrecht als voorwaardelijk trekkingsrecht gereserveerd.
  • Een vast bedrag wordt gereserveerd voor overheadkosten van de stichting. Dit bedrag is vastgesteld op basis van geschatte uitgaven voor 2017.

Het trekkingsrecht wordt verdeeld over de werkgebieden naar rato van de omvang van de in de gebieden betaalde OZB in 2013. De verdeling over de gebieden is gebaseerd op gegevens die de gemeente en de Regionale belastinggroep ons aanleveren.