Afscheid van René Dings als voorzitter van het Ondernemersfonds

Op 1 augustus 2018 stopt René Dings als voorzitter van het Ondernemersfonds Delft. Hij wordt opgevolgd door Rob van Pelt.

René begon het Ondernemersfonds eind 2010 samen met Rob van Pelt en Rob Trompper, en hij was bijna acht jaar voorzitter. Het fonds heeft in die periode een hele ontwikkeling doorgemaakt en is tegenwoordig niet meer weg te denken uit Delft. "Het eerste jaar hebben we met het bestuur veel tijd gestoken in het optuigen van de organisatie, het overtuigen van de politiek en het in actie brengen van de ondernemers.", zo kijkt René terug. "Maar inmiddels staat het fonds als een huis: in alle wijken zijn volwassen ondernemersverenigingen actief, we zien dat de projecten waar het fonds aan bijdraagt steeds professioneler worden aangepakt, en er komen ook steeds meer stadsbrede aanvragen die de belangen van de individuele wijken overstijgen. Onlangs hebben we met de Gemeente Delft een nieuw convenant ondertekend met een looptijd voor onbepaalde tijd. Dat betekent dat de ondernemers nu ook voor plannen op langere termijn aanspraak kunnen maken op ondersteuning vanuit het Ondernemersfonds. Volgens mij is dit een goed moment om het stokje over te dragen aan een nieuwe voorzitter."

En die nieuwe voorzitter is dus Rob van Pelt. Rob was sinds de oprichting van het Ondernemersfonds in 2010 penningmeester in het bestuur, maar wordt nu voorzitter. Zijn positie als penningmeester wordt overgenomen door Jacqueline Steeneveld. Jacqueline is penningmeester van Stadsbreed en van de Tanthof Ondernemers Vereniging, en is dus al goed bekend met het Ondernemersfonds Delft. Onlangs zijn er met Corné van Kapel en Dingeman Leijdens ook twee andere nieuwe bestuursleden aangetreden. Bekijk hier de nieuwe bestuurssamenstelling.